Xila

Ślad Rysia*PL

RODOWÓD

Badania:

HCM1 n/n, SMA n/n,
PKD nerki usg prawidłowy
FeLV, FIV negatywny

Xila